Israël en Palestina: stemmen uit Cuba

Israëls dagelijkse onrechtmatige inbezitneming van Palestijnse gebieden heeft een gewapende reactie uitgelokt die de zionisten nu gebruiken om te proberen Palestina van de kaart te vegen.

Onder de titel "Van druppelsgewijs geweld tot een totale oorlog" schrijft de Cubaanse journalist Elson Concepción in Granma:

De Palestijnse reactie op de internationale onverschilligheid en de misdaden die Israël elke dag begaat tegen de Palestijnse bevolking zou een oproep moeten zijn om deze genocide voor eens en voor altijd te stoppen en om naast de Israëlische staat een onafhankelijke staat Palestina te erkennen, met Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Volgens de voorzitter van de Palestijnse Nationale Autoriteit, Mahmoud Abbas, zijn de gebeurtenissen van dit weekend een uiting van "het recht van het Palestijnse volk om zichzelf te verdedigen tegen het terrorisme van de joodse kolonisten en de bezettingstroepen van Tel Aviv".

Het is dan ook niet verrassend dat VS- president Joe Biden, militaire supporter van Israël, er heel anders over denkt. Hij verzekerde dat Washington Israël alle nodige hulp zal bieden om de aanvallen van Hamas af te slaan.

"Vandaag wordt het volk van Israël aangevallen door een terroristische organisatie, Hamas. Op dit moment van tragedie wil ik het, de wereld en terroristen overal vertellen dat de Verenigde Staten achter Israël staan", zei hij.

"We zullen nooit stoppen met hen te steunen, we zullen ervoor zorgen dat ze de hulp krijgen die hun burgers nodig hebben en dat ze zichzelf kunnen blijven verdedigen", verzekerde Biden.

De retoriek is dezelfde als elk jaar: de Palestijnen "zijn terroristen" en de Israëlische bezettingsregering is "degene die aangevallen wordt". Het is een beleid van medeplichtigheid aan misdaad, uitgevoerd door alle regeringen van de VS, die hun veto uitspreken over elke resolutie van de Veiligheidsraad die niet in hun belang is, die meer dan 4 miljard dollar per jaar aan moderne wapens leveren aan Tel Aviv en die hun ambassade openen in Jeruzalem, waarbij ze alle VN-resoluties met de voeten treden, naast andere acties.

Deze keer zijn honderden Palestijnen en Israëli's omgekomen. Duizenden zijn gewond geraakt en de materiële vernietiging in de bezette gebieden kan worden samengevat in wat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft beloofd: Gaza veranderen in een puinhoop.

Het is overigens niet de eerste keer dat deze waarschuwing van het hoofd van de zionistische regering in de praktijk wordt gebracht. Duizenden Palestijnen zijn gedood tijdens de massale bombardementen op Gaza en andere steden, waarbij civiele voorzieningen zoals ziekenhuizen en huizen zijn verwoest.

Een aspect dat we in de huidige situatie in gedachten moeten houden, is de mogelijkheid dat wat er nu gebeurt tussen Gaza en Israël de grenzen kan overschrijden en dat de vonk overslaat naar Libanon, Syrië en elders in de regio, waar steun voor de Palestijnse bevolking een unaniem gevoel is onder de Arabische volken.

Deze zondag beschoten de Israëlische Gewapende Strijdkrachten (Israëli Defence Forces IDF) Libanees grondgebied met artillerie.

De reactie in het Midden-Oosten en andere landen, naast de oproep tot vrede, maakt heel duidelijk dat de ontstane situatie het gevolg is van Israëls beleid van wreedheid en onderwerping van de Palestijnse bevolking.

Qatar, bijvoorbeeld, hield Tel Aviv verantwoordelijk voor de oplopende spanningen, "vanwege de voortdurende schendingen van de rechten van het Palestijnse volk", en Saoedi-Arabië herinnerde eraan dat het "herhaaldelijk heeft gewaarschuwd voor de dreigende explosie van de situatie als gevolg van de Israëlische bezetting".

Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde ondertussen dat de Hamas-aanvallen een daad van Palestijnse zelfverdediging waren en riep moslimlanden op om hen te steunen.

 

Cubaans parlement: Standpunten die haat en geweld aanmoedigen zijn onverantwoordelijk.

Van haar kant roept de commissie Internationale Relaties van het Cubaanse parlement tot een onderhandelde oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict.

Een dringende oproep tot vrede en het onmiddellijk zoeken naar een alomvattende, rechtvaardige en duurzame oplossing voor het Israëlisch-Palestijnse conflict door middel van onderhandelingen werd gedaan door de Nationale Vergadering van de Poder Popular (Volksmacht) in een verklaring van haar Commissie Internationale Betrekkingen.

Volgens de website van het Parlement werd aan de kaak gesteld dat deze situatie het resultaat is van de systematische toepassing, gedurende meer dan zeven decennia, van een agressief koloniserings- en genocidaal beleid door de staat Israël, dat het meest fundamentele recht van het Palestijnse volk schendt: het recht om op zijn grondgebied te wonen.

"We betreuren ten zeerste het verlies van mensenlevens, waaronder kinderen, vrouwen en hele families, als gevolg van de nieuwe escalatie in het Israëlisch-Palestijnse conflict", aldus de verklaring, waarin ook onverantwoordelijke standpunten die haat aanmoedigen en verdere escalatie van de confrontatie stimuleren, categorisch werden afgewezen. Hierdoor wordt het leven van nog meer onschuldige mensen bedreigd en worden de regionale en internationale vrede en veiligheid zeer ernstig in gevaar gebracht.

De commissie herhaalde dat het noodzakelijk is dat de internationale gemeenschap eist dat de staat Israël stopt met het geweld en de misdaden tegen de Palestijnse bevolking en de uitbreiding van zijn gebieden, en eist dat het internationaal recht en de VN-resoluties worden gerespecteerd en uitgevoerd.

(Granma, 11 oktober 2023)