Gemeenteraadsverkiezingen succesvol afgesloten

5,7 miljoen Cubanen – 68% van de kiesgerechtigden – kozen in november en december (tweede ronde waar nodig) in 168 gemeenten 12.422 gemeenteraadsleden. Daarmee begint een nieuwe legislatuur van vijf jaar.De opkomst schommelde in de meeste provincies rond de 70%; alleen Havana deed het met 57% minder goed. 89% van de uitgebrachte stemmen was geldig, tegen 5% blanco en nog eens 5% ongeldige stemmen.

De gemeenteraadsleden verkozen op hun beurt uit hun middens een voorzitter en vicevoorzitter. Iets meer dan de helft van de (vice)voorzitters bestaat uit vrouwen, een toename van 4% ten opzichte van de vorige keer.

De gemeenteraadsleden zijn gemiddeld 43 jaar oud, hebben bijna allen een diploma hoger onderwijs op zak, en 39% van hen zijn geen blanken (een in Cuba gebruikelijke manier om de diversiteit uit te drukken).

Vrouwen zijn goed voor 44% van de verkozenen (delegados, afgevaardigden), jongeren (16 tot 35 jaar) nemen bijna 13% van de zitjes in. Bijna de helft van de afgevaardigden verlengt zijn mandaat.