Colombiaans president Petro op VN-Veiligheidsraad: “Waarom zoveel geld voor oorlog en niets voor de rest?”

In zijn toespraak deze week tot de VN-Algemene Vergadering herinnerde Colombiaans president Gustavo Petro iedereen eraan dat “Latijns-Amerika meerdere invasies onderging door dezelfde mensen die nu spreken over de strijd tegen invasies” in Oekraïne. Hij vraagt waarom de VS miljarden dollars heeft om oorlog te voeren, maar niet voor eender wat anders.

Dit is de vertaling van een kort fragment van de toespraak van Colombiaans president Gustavo Petro op de VN-Algemene Vergadering van september 2023.

De exodus langsheen de grenzen (tussen Mexico en de VS) is toegenomen. Zij (de VS) zetten honden in, jachthonden om op immigranten te jagen. Ze hebben mensen op paarden gezet om hen te achtervolgen met zwepen in de hand, met stokken en kettingen. Ze hebben gevangenissen gebouwd.

Zij hebben zoveel haat tegenover de vreemdeling, de buitenlander opgestapeld, die ze hebben verplaatst naar gevangenissen in zee, zodat de mannen en vrouwen van het Zuiden niet het land zouden betreden van de witte mensen, die zichzelf nog steeds beschouwen als het superieure ras.

Ze hebben ons opgeroepen tot de oorlog. Ze lanceerden een oproep tot Latijns-Amerika om oorlogsmachines te produceren, om mensen te leveren om naar de slagvelden te gaan. Ze vergaten dat onze landen meerdere malen werden ingenomen door dezelfde mensen die het nu hebben over de strijd tegen invasies.

Ze vergaten dat ze voor de olie binnenvielen in Irak, Syrië, Libië. Ze vergaten dat dezelfde redenen die ze uitspreken ter verdediging van (Oekraïens president) Zelensky, dezelfde redenen zijn die zouden moeten ingezet worden om Palestina te verdedigen.

Ze vergaten dat ze om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG) te verwezenlijken alle oorlogen moeten beëindigen, maar ze helpen om een oorlog in het bijzonder te voeren, omdat het de wereldmacht goed uitkomt in zijn Game of Thrones, in zijn Hunger Games.

En zij vergaten die andere oorlog te beëindigen, omdat het de wereldmacht niet uitkomt om die te beëindigen. Wat is het verschil tussen Oekraïne en Palestina, vraag ik U? Is het niet hoog tijd om beide oorlogen te beëindigen, en andere oorlogen, en om goed gebruik te maken van deze korte tijd om wegen te bouwen voor de redding van het leven op deze planeet?

Zij braken hun eigen beloftes om de aanpassing aan de klimaatverandering te financieren. Ze hebben geen 100 miljard dollars om over te dragen aan de landen om zich te verdedigen tegen overstromingen, stormen en orkanen. Dat geld krijgen ze echter wel bij elkaar in één dag, zodat Russen en Oekraïeners elkaar afmaken.

We hebben nu geen 100 miljard nodig. We hebben 3.000 miljard dollar nodig om de klimaatcrisis te overkomen en deze kost neemt toe met elke seconde die voorbij tikt. Zoals Roberto Covaría, de Colombiaanse inheemse leider, het aan de wereld verkondigde 30 jaar geleden: “Olie uit de aarde pompen is als het bloed van de aarde aftappen en daarom zal het leven sterven”.

Het grootste deel van de investeringen om de wereldeconomie van de fossiele brandstoffen weg te halen zal van openbare fondsen komen, van de inspanningen van de gemeenschappen om staten bij elkaar te brengen en de mensheid te verenigen, wat we nu multilateralisme noemen, om de aarde te besturen met de visie van democratie en niet met de visie van het imperium.

Imperia zijn niet bedoeld om het leven te redden, ze zijn bedoeld om oorlogen te ontketenen.

De megacrisis van het leven kan alleen worden opgelost met een democratie op wereldwijde schaal, een diepere democratie die niet bang is om staten en maatschappijen te verbinden om een groot Marshall-plan op te zetten voor de heropleving van de planeet.

De markten zullen ons wel een beetje vooruithelpen maar oplossingen moeten we niet verwachten van een mechanisme dat geen menselijkheid heeft, wanneer het net dat mechanisme was dat het probleem heeft veroorzaakt.

Vertaling Lode Vanoost De Wereld Morgen