print versie

Raadsels

1) Een man staat voor een schilderij met de afbeelding van een man en vertelt ons het volgende: " Ik heb geen broers en zussen, maar de vader van deze man is mijn vaders zoon". Wie staat er op het schilderij?
  zoon
2) Welk woord uit de tweede regel past het beste bij de woorden op de eerste regel?
vaart sprong spiegeling ruim macht
gezond verzekerd ledig goed moe
  ledig (Alleen voor dit woord kun je net als voor de woorden op de eerste regel het woord lucht plaatsen: luchtvaart , luchtsprong , luchtspiegeling , luchtruim , luchtmacht en luchtledig .)
3) Een jager verlaat zijn hut vroeg in de morgen en loopt een kilometer naar het zuiden. Daar ziet hij een beer die hij een kilometer recht naar het oosten achtervolgt, voordat hij in staat is de beer te schieten. Nadat hij de beer geschoten heeft, sleept hij deze een kilometer recht naar het noorden naar de hut waar hij die morgen vertrok. Welke kleur heeft de beer?
  wit ( De route die de jager gevolgd heeft (zuid, oost, noord) werkt alleen in de buurt van de zuidpool (daar zitten geen beren) en op de noordpool (ijsberen), en ijsberen zijn wit.)
4) In een straat staan 1000 huizen. De huizen zijn genummerd van 1 tot en met 100. Hoeveel negens staan er in totaal in al deze nummers?
  20
5) Een jongen kijkt 's morgens thuis via een spiegel op de klok. Vervolgens fietst hij naar school waar hij na twintig minuten aankomt. Op dat moment geeft de schoolklok een tijd aan die twee en een half uur later is dan de tijd die de jongen dacht te zien op de klok bij hem thuis. Hoe laat kwam de jongen op school aan?
  Er zijn twee goede antwoorden mogelijk: 5 voor half 8 of 5 voor half 2.
6) In het midden van een ronde vijver groeit een prachtige waterplant. De waterplant verdubbelt dagelijks in oppervlak . Na precies twintig dagen is de vijver volledig bedekt door de waterplant. Na hoeveel dagen is de helft van de vijver bedekt door de waterplant.
  19
7) Op een dag ontmoet je Jan en Piet. Jan liegt op maandagen, dinsdagen en woensdagen en spreekt op de andere dagen de waarheid. Piet liegt op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen, maar spreekt op de andere dagen van de week de waarheid. Ze zeggen het volgende tegen je: [Jan]: Gisteren was één van de dagen waarop ik lieg. [Piet]: Gisteren was voor mij één van de dagen waarop ik loog. Welke dag is het vandaag?
  donderdag
8) Welk woord hoort niet in het rijtje thuis: sturen barst abces rustig defect.
  rustig ( Alle andere woorden hebben een reeks van drie opeenvolgende letters in het alfabet: STUren baRST ABCes DEFect )
9) Welke dag was het gisteren, als het vier dagen voor overmorgen donderdag was?
  vrijdag
10) Je vouwt een papiertje van 0,1 millimeter 30 keer op. Hoe dik wordt het?
  2^30 * 0,1 = 107374182 = 107 km
11) Een zwerver rolt 1 sigaret van zes peuken. Hoeveel sigaretten kan hij van 36 peuken maken?
  7
12) Deel 20 door een half en tel er drie bij op. Wat is het resultaat?
  43
13) Een fles wijn kost €10. De wijn is €9 duurder dan de fles. Wat kost de fles? En wat kost de wijn?
  Fles = fl. 0,50- en wijn = fl. 9,50-
14) In een donker huis zijn een open haard, een kaars en een olielamp. De bewoner van het huis heeft slechts 1 lucifer. Wat moet hij als eerste aansteken?
  De lucifer
15) Er zijn drie schakelaars (A, B en C) waarvan er één is aangesloten op een lamp die zich in een andere kamer bevindt. Je mag maar één keer naar de kamer lopen om te kijken of de lamp brandt. Hoe kun je er toch achterkomen welke schakelaar de lamp bedient?
  Je moet 1 van de schakelaars (A) op aan zetten, een tijdje wachten en dan een andere schakelaar (B) aanzetten. Als de lamp brandt, is het schakelaar B. Voelt de lamp warm, dan is het schakelaar A en voelt ze koud, dan is het schakelaar C.
16)

Vul getallen in op de puntjes zodat er een kloppende zin ontstaat.
z.… heb ik g.... be... van het ver…t dat dit ro...r ons br…

  elf, een, nul, drie, twee, acht
(Zelf heb ik geen benul van het verdriet dat dit rotweer ons bracht.)
17) Verdeel de onderstaande figuur in vier even grote delen met dezelfde vorm.
 
18)

Verbind onderstaande negen punten met vier aaneensluitende rechte lijnen zonder de pen van het papier te halen.

 
19) Plaats de cijfers 1 t/m 9 zo in onderstaand rooster, zodat bij optelling van elke rij van drie cijfers (horizontaal, verticaal en diagonaal) er het getal 15 uitkomt. Gegeven is dat linksboven een 2 staat en middenonder geen 3 mag staan.
 
(+ aanvulling eigen raadsels)

Meerkeuze vragen

Wanneer is Fidel geboren?
A. 13 augustus 1922
B. 13 augustus 1926 (X)
C. 13 augustus 1931

Hoe lang is Cuba onafhankelijk?
A. sinds 1959 (X)
B. sinds 1962
C. sinds 1999

Hoe groot is Cuba?
A. 6x zo groot als België
B. 3x zo groot als België (X)
C. evengroot als België

In welke zee ligt Cuba?
A. Indische Oceaan
B. Atlantische Oceaan
C. Caraïbische zee (X)

Wat is de bekendste Cubaanse cocktail in Europa?
A. Mojito (X)
B. Pisang
C. Pinã Colada

Gekendste exportproduct?
A. vrouwen
B. suiker
C. sigaren (X)

(+ aanvulling eigen vragen)

!!!MOGELIJKS AANVULLEN MET EIGEN DOE-OPDRACHTEN!!!

omhoog